همزمان با افزایش شدید نقض حقوق بشر در دیکتاتوری ولی‌فقیه و اوجگیری ابعاد دستگیری‌های کور و گسترده علیه مردم به‌جان‌آمده در شهرهای مختلف میهن امان، اکنون جامعه بین‌المللی را بر آن داشته تا برای یک سال دیگر موضوع رسیدگی به نقض حقوق بشر را همچنان در دستور کار خود قرار دهد.


بروز سیل در بخش‌های بزرگی از استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی که بنا بر داده های قطره ای از سوی رسانه های حکومتی منجر به کشته شدن حداقل ۹ تن از هموطنان، مفقود شدن تعداد زیادی دیگر و تخریب خان و کاشانه هزاران خانوار راه برده، به یقین در یک حاکمیت مردمی و دلسوز قابل پیشگیری می بود.هنوز چند ساعت از آغاز سال جدید و پیدایش بهار نگذشته است که جامعه بین المللی عیدانه خود به ولی فقیه زهرخورده را با اعلام تحریم‌های جدید علیه دوایر و زیر ارگان های وزارت دفاع در رژیم آخوندی، درسینی هدایا گذاشت!.


وحشت از پیامدهای اجتماعی دراثر بحران بی علاج اقتصادی و گرانی و تورم و هراس سرکرگان هردو باند حاکمیت از خطر فوران خشم مردم، نمود دیگریست از بن بست نظام در حلقه بحرانهای داخلی و خارجی، که آخوندها ناگزیر از اعتراف به آن هستند و بیهوده می کوشند تقصیر آن را به گردن هم بیندازند.


با گذشته زمان اکنون روشن شده که طرح کمک های اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس برای یاری رساندن به دیکتاتوری ولایت خامنه‌ای نه تنها راه گشا نیست، بلکه به مجموعه ای از شروط نیز گره خورده است.


از قدیم الایام گفته اند، سالی که نکوست از بهارش پیداست. بر این منطق تمامی ارزیابی‌های کارشناسان سخن از تشدید بحران برای دیکتاتوری خامنه‌ای در زمینه تولید و صادرات در بخش های مهمی همچون نفت و گاز را دارند.