به یقین بروز بحران های لاعلاج اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه ماحصل تمامی سیاست های مخرب و میهن برباده حکومتی است که پایه و بنیان خود را برصدور بحران، کشور گشایی، تروریسم و جنگ های نیابتی گذاشته است.به دنبال اطلاعیه و هیاهوی سپاه پاسداران ولایت فقیه در مورد دستگیری و آوردن روح الله زم به داخل ایران، کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد: آمدنیوز که در بیانیه سالیانه شورا در مرداد گذشته افشا شده است، مانند ری‌استارت از ابتدا پارازیت اطلاعاتی رژیم آخوندی بود.با نزدیک شدن ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی برای تصمیم گیری برسر وضعیت حقوقی رژیم آخوندی در این ارگان بین المللی، اکنون باندهای درونی در دیکتاتوری ولایت فقیه دست به صف آرایی تازه ای برای بازی دادن جامعه بین المللی زده اند.

صفحه9 از278